حبیب خدا ، محبوب ما

ابراز ارادت به ساحت مقدس پیام آور مهر و رحمت

گوشه ای از اخلاق و رفتار حضرت محمد (ص)

 

 پیامبر ما- که درود همه ی پاکان بر او باد- مقام شکوهمند رسالت و سرپرستی را دارا بود، ولی چنان زندگی و معاشرتش در اجتماع، ساده و بی پیرایه بود که اگر در میان جمعی می نشست، ناشناس مجبور بود بپرسد: کدام یک از شما محمد (ص) است؟

دنیا او را مغرور نکرد و گرفتار تجمل و فریفته ی ظاهر فریبای آن نشگت بلکه با چشمی عفیف و پرهیزگار به آن می نگریست.

رسول خدا (ص) با جمله های کوتاه و پرمعنا سخن می گفت و هیچ گاه سخن دیگری را قطع نمی کرد.

هنگام سخن گفتن نرش رو نبود و کلمات ناهنجار و خشن به کار نمی برد و آن گاه که در برابر مخاطبان قرار می گرفت به رسم جباران با گوشه ی چشم به آنان نگاه نمی کرد.

هرگاه به مجلسی وارد می شد، در اولین جای خالی می نشست و مقید نبود که برفراز مجلس نشیند. اجازه نمی داد کسی پیش پایش بایستد ولی نسبت به دیگران احترام روا می داشت. البته پرهیزگاران نزد او از احترام بیش تری برخوردار بودند.

محمد (ص) تنها به خاطر خدا و دین، غضب می کرد و نیز به همان جهت خشنود می شد. هنگامی که سوار بود، اجازه نمی داد کسی با او پیاده راه برود. اگر مایل بود با خود سوارش می کرد و اگر نه در محل معینی وعده ی ملاقات می گذاشت و تنها می رفت.

در مسافرت های دسته جمعی به سهم خود، کار می کرد و هیچ گاه سربار دیگران نبود. در یکی از سفرها یارانش به او گفتند ما خودمان تمام کارها را انجام می دهیم، آن حضرت فرمود: نه! دوست ندارم که امتیازی بین من و شما باشد، زیرا خداوند دوست ندارد که بنده اش را جدا و ممتاز از دیگران ببیند. این را گفت و برخاست و به جمع آوری هیزم پرداخت.

پیامبر خدا (ص) به پیمان های خود، وفادار بود. صله ی رحم به جا می آورد، اما بی جهت از خویشانش حمایت نمی کرد.

به کسی اجازه نمی داد، علیه دیگری سخن بگوید و می فرمود: دوست دارم با مردم با قلبی سالم معاشرت داشته باشم.

در داشتن حیا وشرم حضور، بی مانند بود. حوصله، حلم و گذشت زیادی داشت.

به عبادت و نماز، بسیار علاقه مند بود ولی هرگاه مردم با او کار داشتند، نمازش را کوتاه می کرد و به کارهای آنان می رسید و در برآوردن نیازهای مردم، از چیزی دریغ نمی ورزید. به همگان احترام می گذاشت. فضیلت و بزرگی را به ایمان و عمل می دانست و نظری به ثروت و جاه و مقام نداشت. با بردگان مهربان بود و در اصلاح کار آنان می کوشید.

   بر گرفته از نشريه ي اخلاق و رفتار حضرت محمد (ص) از اتتشارات در راه حق

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت 22:48  توسط جواد نعیمی  |